Tianyi Zheng
                        23,
                        female
Studying at
Syracuse University School of Architecture.
Currently in Itlay and Otama village, Fukushima, Japan.
She starts her exploration with nature,craftsmen, and community.
email: tzheng02@syr.edu   
phone:+44-07957-231441
location: Syracuse, NY.